Međunarodni kongres - 23. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a
HOTELI IMPERIAL RAB - TN San Marino - Rab, otok Rab
24. - 27.05.2017
Međunarodni kongres - 23. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a
HOTELI IMPERIAL RAB - TN San Marino - Rab, otok Rab
24. - 27.05.2017.

 

23. DANI
PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA
HUMS-a
MEĐUNARODNI KONGRES

MENTALNO ZDRAVLJE – RAZUMIJEVANJE LJUDSKOG UMA

UPRAVLJANJE RIZICIMA U PSIHIJATRIJSKOM SESTRINSTVU

Pod pokroviteljstvom:
Hrvatske komore medicinskih sestara

Rab, 24 – 27. svibnja 2017.
TN San Marino - Rab, otok Rab

PROGRAM

24.05.2017.

15.00 – 17.00

REGISTRACIJA SUDIONIKA

   
17.00 – 17.30 OTVORENJE KONGRESA
   
17.30 – 18.00  DODJELA NAGRADE "DARJA BENUSSI"
   
18:00 - 18:30 Coffee  break

25.05.2017.

09.30 – 11.00

POZVANA PREDAVANJA

Moderatori: Štefica Bagarić, Zorica Vujić, Martina Filko Kajba

Uloga zdravstvenog djelatnika u otkrivanju nasilja nad  ženama Sanja Katalinić

Utjecaj medija na mentalno zdravlje
Biserka Sedić

Potential terrorism and its effects on mental health
Boris Ilić, Lukas Cimenti (IT), Letizia Gallina (IT), Ena Jurić (BE)

Prikaz organizacije psihijatrijske službe u Irskoj, uloga i proces 
školovanja psihijatrijskih medicinskih sestara
Lidija Kostanjšak (IRL), Vita Kostanjšak, Carmel O’Discroll (IRL)

   
11.00 – 11.30 Coffee break    
   
11.30 – 12.00

SATELITSKI SIMPOZIJ  JANSSEN

Jedinstveni  pristup u liječenju shizofrenije – samo četiri puta godišnje,
doc.dr.sc. Marina Šagud, KBC Zagreb

   
12.00 – 13.30

PREZENTACIJE RADOVA

Moderatori: Jasminka Bektić_Hodžić, Ljubica Crnošija, Boris Ilić

Moralne dileme i egzistencijalna pitanja u psihoterapiji i filozofskom savjetovanju-sličnosti i razlike
Matija Lukač

Razumijevanje ljudskog uma
Draženka Drobec

Na rubu pameti
Biljana Babić, Majda Šimićević, Lucija Mrkela

Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici,
Martina Filko Kajba, Ivona Pušić

Razumijevanje ljudskog uma kroz prizmu muzikoterapije
Josipa Kujundžić, Jasna Paun, Mila Dijanić

   
13.30 – 15.00 PAUZA ZA RUČAK
   
15.00 – 16.30 

INTERAKTIVNA RADIONICA

Moderatori: Zinka Bratuša, Senka Repovečki

Multidisciplinarna procjena suicidalnog rizika u ambulantnom FACT timu - prikaz Nizozemskih smjernica i praksa
Davor Moravek, psihijatar ( Mediant, FACT team Hengelo M/Z), NL

   
16.30 – 17.00  PAUZA ZA KAVU (COFFEE BREAK)
   
17.00 – 18.00 

INTERAKTIVNA RADIONICA

Emocije u bojama
Daria Lovrić, Marija Božičević

   
18.00 – 19.00  SKUPŠTINA PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA

26.05.2017.

09.00 – 11.00

INTERAKTIVNE PREZENTACIJE

Upravljanje rizicima u psihijatrijskom sestrinstvu

Moderatori: Anita Škarica, Branka Muk Zlata Pijević, Draženka Drobec

Upravljanje rizicima u psihijatrijskom sestrinstvu – faktori rizika Anita Škarica, Anka Babić, Ana Filipi

Upravljanje rizicima pri kontroli bo0lničkih infekcija u psihijatrijskoj ustanovi
Kornelija Petir Bratuša, Štefica Bagarić

Kultura upravljanja rizicima u zdravstvenoj njezi
Ivana Crnić, Kristina Bosak

Rizici u bolničkom tretmanu ovisnika o drogama – specifičnosti sestrinske skrbi
Josipa Debelić Plješa, Zorica Vujić

Prevencija i upravljanje agresivnim ponašanjem
Senka Repovečki, Jasminka Bektić-Hodžić, Štefica Bagarić

Rizik za nesuicidalno samoozljeđivanje i suicidalno ponašanje djece i adolescenata
Antonija Mustapić, Nikola Rakarić, Dražen Matula

Visok rizik za suicid
Maja Bergovec

Prevencija dekubitusa –izazov u procesu skrbi na odjelu za demencije i palijativne skrbi
Maja Marinović, Marko Strugar

Procjena anksioznosti kod pacijenata na hemodijalizi
Tea Jelić

Autogeni trening u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja
Ljubica Dragija

   
11.00 – 13.00 STRUČNI SASTANAK U PB RAB
   
13.00 – 16.00

INTERAKTIVNA RADIONICA

Kako ja vidim tebe, da ti vidiš mene, da ja vidim tebe
Zinka Bratuša, Tatjana Horčička

   
16.00 – 17.30

INTERAKTIVNE PREZENTACIJE

Moderatori:  Dobrila Debelić, Verica Todorović, Iva Bošnjak Radoslav Kosić

Narcizam, uteg ili vjetar u leđa?
Irena Pavlović, Petra Vrbek

Psihoza kroz glazbu i književnost
Kristina Habuš

Načela zdravstvene njege psihijatrijskog bolesnika primjenjiva u svakodnevnom radu s pacijentima
Ivana Jelinčić, Verica Todorević

Interna komunikacija u zdravstvenih djelatnika
Dobrila Debelić

Biopsihosocijalni aspekti razvoja djeteta predškolske dobi
Radoslav Kosić, Martina Livaja-Šarić, Tanja Kosec

Poremećaj jedenja u adolescentnoj dobi
Ivan Bartol-Herz, Maja Jagatić

Život sa stigmom mentalne bolesti
Iva Bošnjak, Biserka Radovanić

Promocija i zaštita mentalnog zdravlja osoba oboljelih od malignih bolesti
Radoslav Kosić, Albina Paljušaj Rendić, Gordana Lavić-Kosić

   
17.30 – 18.00 Coffee break
   
18.00 – 19.00

POSTER PREZENTACIJA

Moderatori: Marija Božičević, Frano Marinić, Maja Bezić

Ljudski um kroz tehnologiju
Zrinka Plješa Radanović, Maja Bezić

Empatičnost i razumijevanje emocionalnog jezika
Zvjezdana Debogović, Siniša Debogović, Senka Repovečki, Jasminka Bektić-Hodžić, Mario Mikulan

Uloga psihoedukacije u tretmanu psihičkih poremećaja
Nikolina Brnjas, Ana Kordić, Nina Cvikić

Izazovi terapijskog vrta u starijoj životnoj dobi
Zrinka Plješa, Dejan Begov, Vesna Biondić

Psihološke reakcije na gubitak zdravlja – shizofrenija
Marija Magdalena Hrlić, Lidija Radoš

Uloga medicinske sestre i tehničara u procesu liječenja i rehabilitacije duševnih bolesnika te prevenciji relapsa bolesti
Jelena Živković, Renato Firi, Svetlana Smiljanić

Mladost u alkoholu
Sanja Jelić, Lidija Radoš, Marija Magdalena Hrlić

Otpusno pismo zdravstvene njege bolesnika liječenog od alkoholizma – prikaz slučaja
Ivan Sičanica, Mladen Blašković, Jasminka Dedijer

27.05.2017.

09.00 – 10.30

PREZENTACIJA RADOVA

Moderatori: Ljubica Dragija, Tomislav Matošić, Boris Tomljenović, Ivana Božić

Mladi i alkohol
Verica Todorović, Branka Muk, Zdenka Rade

Alkoholizam- pogled iz sestrinskog kuta
Tajana Jovičić, Željko Kukić, Mladen Jovičić

Stavovi medicinske/tehničara prema osobama s mentalnim poremećajem
Marijana Jureša

Značaj terapijske zajednice u tretmanu forenzičnih bolesnika
Tomislav Matošić, Marica Ivče

Rehabilitacija i resocijalizacija kroz aktivnosti kluba „Zajedno“
Boris Tomljenović Mihić, Miroslav Jošić

Kvaliteta života osoba oboljelih od shizofrenije u programu „Psihijatrija u zajednici“
Oriana Španić, Ivana Božić

Komunikacija s ovisnikom o drogama
Ana-Marija Kolarić, Ljiljana DE Lai

Opsesivno-kompulzivni poremećaj
Marina starčić, ivana Radić

   
10.30 – 11.00 Coffee break
   
11.00 – 11.30  ZAKLJUČCI I EVALUACIJA KONGRESA
   
11.30 – 12.00  ZATVARANJE KONGRESA

Sukladno pravilniku HKMS sudjelovanje na skupu boduje se:
Aktivno sudjelovanje: 15 bodova
Slušači: 10 bodova

Tehnička podrška Kongresa:
Organizacija CONVENTUS MANIFESTACIJE d.o.o.
www.conventus.hr

 

Preuzmite program:

SPONZOR

BRONČANI SPONZOR

SPONZOR

Rab

Vrijeme na Rabu vrlo je ugodno: topla ljeta izmjenjuju se s blagim zimama u posebnoj vrsti mediteranske klime. S otprilike 2600 sunčanih sati godišnje (što je samo 9 oblačnih dana tijekom leta), Rab je savršeno mjesto za odmor. Temperature sežu od 8 do 17 °C u travnju, pa sve do 17-28 °C u srpnju i kolovozu, uz prosječnu temperaturu mora od 25°C. Najvažniji je podatak da je Rab otok s obiljem vode. Zato vas molimo da je pijete umjesto da je kupujete u plastičnim bocama. Tako ćete nam pomoći sačuvati okoliš u kome živimo, a koji vi volite posjećivati.

Smješten u okruženju mediteranskog parka, hotel nudi boravak na mirnom mjestu u okruženju raskošne vegetacije te u blizini centra i grada Raba. Hotel je lijepo uređen i odlikuje se ljubaznim osobljem i posebnom atmosferom hotela s dugogodišnjom tradicijom. Okolica hotela idealna je za šetnje u gradskom parku i uz more, vožnju biciklom te za odlazak na plaže u blizini.

Grand hotel Imperial
Turistička zajednica Rab
KORISNI LINKOVI
Hrvatska udruga medicinskih sestara
www.hums.hr
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"
www.kbcsm.hr
Hrvatska turistička zajedica
www.croatia.hr
Grad Rab
www.rab.hr
TZ otoka Raba
www.rab-visit.com
  • TEHNIČKI ORGANIZATOR:
  • Conventus manifestacije d.o.o.
  • A.K. Miošića 64
  • HR - 10 410 Velika Gorica
  • +385 99 3252 555
  • OIB: 90498759758
  • HR-AB-01-080636345
  • IBAN: HR5423600001101993603, Zagrebačka banka d.d.
  • © Conventus manifestacije d.o.o. 2018 - sva prava pridržana