Međunarodni kongres - 24. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a
Hotel Adriatic - Biograd n/m - Ilirija Resort
23. - 26.5.2018.
Međunarodni kongres - 24. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a
Hotel Adriatic - Biograd n/m - Ilirija Resort
23. - 26.5.2018.

Uskoro!

24. DANI
PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA
HUMS-a
MEĐUNARODNI KONGRES

INTEGRALNA SKRB ZA OBOLJELE OD SHIZOFRENIJE I DEPRESIJE

PRIHVATIMO RAZLIČITOSTI

Pod pokroviteljstvom:
Ministarstva zdravstva i Hrvatske komore medicinskih sestara

23 - 26. svibnja 2018.
HOTEL ADRIATIC - Biograd n/m

PROGRAM:

23.05.2018.

15.00 – 17.00   Registracija sudionika
17.00 – 17.30   Otvaranje kongresa
17.30 – 18.00   Dodjela nagrade  „Darja   Benussi “
18.00 – 18.30   Coffee  break

24.05.2017.

PLENARNA PREDAVANJA

Moderatori: Štefica Bagarić,Ljubica Crnošija, Martina Filko Kajba

09.00 – 10.30 

Plenarno predavanje:
I.Filipčić

Osiguranje optimalne zdravstvene skrbi za oboljele od mentalnih poremećaja putem mobilnih timova za mentalno zdravlje
S. Štrkalj Ivezić

Stigmatizacija shizofrenih bolesnika
B. Sedić

Sestrinska profesija u Neuropsihijatrijskoj bolnici Dr. Ivan Barbot Popovača
M.Kovač

10.30 – 11.00   Coffee  break

Psihijatrija u zajednici – izazovi, kontekst, iskustvo
I. Salopek

11.00 – 12.30

Neke specifičnosti psihijatrijskog vještačenja ovisnika
D. Zdunić

Rodna disforija
R. Kosić

Depression and mental health in migrant and asylum-seeking populatin
B. Ilić, L.Cementi (IT), L.Gallina (IT), E.Jurić (B)

12.30 – 13.00   Satelitski simpozij Lilly

Zypadhera i integrativna skrb u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan
dr. Ivana Bakija

13.00 – 15,00   Pauza za ručak

15.00 – 16.30   Interaktivna radionica

Integrirana skrb za oboljele od  shizofrenije i depresije

Moderatori: Jasminka Bektić Hodžić, Draženka Drobec

Integrirana skrb za oboljele od shizofrenija-iskustva i primjeri Odjela za psihijatriju Opće bolnice Zadar
A.Škarica, Stipe Lončar, A.Filipi, A.Martinović

Transkranijalna magnetska stimulacija-medicinska sestra u TMS timu
I.Orgulan

Specifičnosti kod osoba oboljelih od postszhizofrene depresije-prikaz slučaja
M.Jukić Bešlić, J.Medo, S.Medo

Nefrakološke intervencije kod osoba oboljelih od shizofrenije
J.Medo, S.Medo, M. Jukić Bešlić

Transferni i kontratransferni problemi u sestrinstvu
D.Drobec

Otpusno pismo zdravstvene njege u funkciji poboljšanja kvalitete
J.Kalanj, I.Sičanica, S.Smiljanić

Kad riječi utihnu, glazba nas nosi
B.Jurišić Maričić, J.Dedijer, M.Blašković

Iskorak u psihijatrijskom sestrinstvu-rad u mobilnom timu
V.Petrović, K.Kordić, D.Bionda

Zastupljenost metaboličkog sindroma i njegovih sastavnica u bolesnika sa shizifrenijom
M.Šilje, B.Tentor

Integrirana skrb za oboljele od shizofrenije
N.Josipović

Pokretanje timova za zaštizu mentalnog zdravlja u zajednici
K.Rožman, A.Ožura, A.Vlašić

Čemu služi depresija
I.Pušić, M.Filko Kajba

Oporavak psihotičnog pacijenta
B.Tomljenović Mihić

16.30 – 17.00   Coffee  break

17.00 – 18.30   Interaktivna radionica

Prihvatimo različitosti

Moderatori: Zdenka Rade, Dijana Blažević

Transrodna osoba (Priča o Lei)
J. Bektić_Hodžić, S.Repovečki

Moja borba sa stigmom Down sindroma
T.Lončar; D.Marunica

Uvažavanjem protiv stigme
Z:Bratuša, M.Bergovec

Jesam li drugačiji od drugih?
Z:Rade, K.Galić, K.Bušić

Prihvatimo različitosti-doživljaj stigme od depresije i oboljelih od shizofrenije
L.Paun,Lj.Hrelja,K.Kujundžić

Bolest, društvena stigmatizacija i evolucijska psihologija
D.Blažević

Borba protiv stigme osoba oboljelih od demencije
B.Radovanić

Ja,F20
O.Španić, I.Božić

I ja postojim, budi mi podrška
A.Grgas, L.Radoš

„Kažu da pisanje liječi“ – 11 godina iskustva u Literarnoj radionici
K.Habuš

Različitosti i specifičnosti u upravljanju narkotičko/opioidnih lijekova kod ovisnika o opijatima
Lj.De Lai, E.Božinović, Ana-Marija Kolarić

Značaj i uloga psihoedukacijske grupe osoba oboljelih od psihoze
B.Viskić, I.Guščić, Z.Vujić

18.30 – 19.30   SKUPŠTINA PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA

25.05.2018

10.00 – 15.00   Stručni sastanak u PB Ugljan

15.00 – 16.00   Interaktivna radionica

Primjena DTP-a u psihijatrijskom sestrinstvu
Z.Bratuša, M.Filko Kajba, T.Horčička

16.00 – 17.00   Interaktivna radionica:

Transgeneracijske narativne priče – pogled na život iz šire perspektivne
D.Bratuša, M.Halužan, T.Horčička, Z.Bratuša

17.00 – 18.00   Interaktivne radionica:

Moderator: Matija Lukač

Psihopatija kao praktični problem –Morseov argument
M.Lukač

Oporavak psihotičnog pacijenta – najgore je iza mene
B.Tomljenović Mihić, M.Jošić

Snaga i moć grupe
P.Vrbek, I.Pavlović, K.Habuš

„Neki novi klinci“ – štetna uporaba „legal highs“ kod pacijenata oboljelih od psihotičnih poremećaja
J.Kujundžić, P.Vrbek, Z.Vrbek

Posttraumatski stresni poremećaji i uloga medicinske sestre
B.Zlatar

Prisutnost stresa među bolničkim zdravstvenim djelatnicima o Psihijatrijskoj bolnici Rab
Z.Plješa Radanović

18.00 – 19.00   Poster prezentacija

Inovativan način integriranja promicanja prehrane u institucionalnome liječenju ovisnika o alkoholu
Z.Pap(SLO), B.Belović (SLO)

Psihotični poremećaji u djece i adolescenata
A. Mustapić, D.Matula

Prihvatimo starenje kao izazov
M.Bezić

Depresija u djece i adolescenata-kako mi to radimo
Z.Aurer, V.Ivče

Terapija pomoću konja kod shizofrenih bolesnika
I.Božić, L.Prodan Kurz, O.Španić

Da li sam drugačiji – mogu li bolje?
J.Rukavina

Biti drugačiji
M.Zupančić, A.Markuš

Čimbenici rizika i protektivni čimbenici za nastanak psihičkih poremećaja kod djece i adolescenata
N.Brnjas, K.Kondres, N.Rakarić

Integracija zapošljavanja osoba oboljelih od psihičkih poremećaja
M.Magdalena Hrlić, M.Fremec

26.05.2018

09.00 –  10.30   Interaktivna radionica

Moderatori: T.Dornik, I.Jelinčić

Stavovi učenika medicinske škole o medicinskim sestrama zaposlenim na odjelu psihijatriju
T.Dornik, M.Nekić

Stavovi zdravstvenih vs nezdravstvenih nastavnika medicinske škole Osijek o pacijentima oboljelima od shizofrenije – ima li razlike?
I.Jelinčić, B.Laurović

Mišljenja i stavovi o osobama s mentalnim poremećajima
I.Šimac

Stavovi stanovnika otoka Raba i otoka Paga spram psihijatrijskih bolesti u usporedbi sa stavovima djelatnika psihijatrijske Bolnice Rab
T.Mahalija, E.Hlastec-Tomičić

Percepcija profesionalnog izgleda medicinskih sestara danas
K. PetirBratuša, Š. Bagarić

Specifičnosti rada medicinskih sestre u dnevnoj bolnici za liječenje ovisnosti o kocki
K.Vutmej

Ovisnost o alkoholu jod suvremenih žena
M.Krobot

„Uz tjelovježbu smo zdravije“
K.Delić, S.Brkljača

Pušenje duhana kod nepsihotičnih pacijenata
M.Mamić, I.Mamić

„Zvuk zvučnih zdjela u psihoterapijskom programu“, „Mindfulness i vježbe disanja u kliničkoj praksi“
V. Franjkutić

11.00 – 11.30   Zaključci i evaluacija kongresa

11.30 – 12.00   Zatvaranje kongresa

Sukladno pravilniku HKMS sudjelovanje na skupu boduje se:
Aktivno sudjelovanje: 15 bodova
Slušači: 10 bodova

 

Tehnička podrška Kongresa:
Organizacija CONVENTUS travel d.o.o.
www.conventus.hr

 

Preuzmite program:

DONATOR

BRONČANI SPONZOR

Biograd n/m

Nekad krunidbeni grad hrvatskih kraljeva, Biograd na moru danas je poznati turistički i posebice nautički centar u samom središtu jadranske obale.

Gradić (grad) koji je narastao upravo do veličine pogodne za život po mjeri čovjeka, leži na poluotoku okruženom modernim marinama i rivom s koje se pruža nezaboravan pogled na jedan od najslikovitijih morskih tjesnaca Pašmanski kanal i otočiće koji su po njemu razasuti.

Hotel Adriatic smješten je u borovoj šumi, gotovo na samoj plaži, a odmah pokraj njega je Family aquatic centar koji je idealan za obiteljsku zabavu te za mnoštvo atraktivnih ljetnih morskih aktivnosti. Hotel Adriatic modern je dizajniran, a arhitekti su inspiraciju crpili iz drevne ljekovite biljke lavande koja je tipična za Mediteran, te iz raskošnog života starih Rimljana. Gotovo uronjen u more, Hotel Adriatic vaše je idealno ljetno odredište za potpuni odmor.

Hotel Adriatic
Turistička zajednica Grada Biograd na Moru
KORISNI LINKOVI
Hrvatska udruga medicinskih sestara
www.hums.hr
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"
www.kbcsm.hr
Hrvatska turistička zajedica
www.croatia.hr
Grad Biograd na Moru
www.biogradnamoru.hr
Turistička zajednica Grada Biograd na Moru
www.tzg-biograd.hr
  • TEHNIČKI ORGANIZATOR:
  • Conventus travel d.o.o.
  • Marina Getaldića 1
  • HR - 10410 Velika Gorica
  • +385 99 3252 555
  • OIB: 44685343750
  • IBAN: HR8323600001102673439, Zagrebačka banka d.d.
  • © Conventus travel d.o.o. 2023 - sva prava pridržana